Skip to main content

Политика за личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Последна актуализация на 27 юни 2022 г


Тази бележка за поверителност е за МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК BG201300497 Бургас Жк Лазур 166 , вх. А ап.5 Мол: Иларион Чилингиров („Компанията“, „ние“, „нас“ или „нашите“), описва как и защо бихме могли да събираме, съхраняваме, използваме и/или споделяме („обработваме“) вашата информация когато използвате нашите услуги („Услуги“), като например когато:
Посетете нашия уебсайт на https://diamond-clinic.bg/ или който и да е наш уебсайт, който има връзки към това уведомление за поверителност


Ангажирайте се с нас по други свързани начини, включително всякакви продажби, маркетинг или събития
Въпроси или притеснения? Четенето на това известие за поверителност ще ви помогне да разберете вашите права за поверителност и избор. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, моля, не използвайте нашите Услуги. Ако все още имате въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на __________.

 


ОБОБЩЕНИЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ТОЧКИ


Това резюме предоставя ключови точки от нашето известие за поверителност, но можете да научите повече подробности за всяка от тези теми, като щракнете върху връзката след всяка ключова точка или като използвате нашето съдържание по-долу, за да намерите секцията, която търсите. Можете също да кликнете тук за да отидете директно в нашето съдържание.


Каква лична информация обработваме? Когато посещавате, използвате или навигирате в нашите Услуги, ние може да обработваме лична информация в зависимост от това как взаимодействате с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК Мол: Иларион Чилингиров и Услугите, изборът, който правите, както и продуктите и функциите, които използвате. Кликнете тук за да научите повече.


Обработваме ли някаква чувствителна лична информация? Ние не обработваме чувствителна лична информация.


Получаваме ли информация от трети страни? Може да получаваме информация от публични бази данни, маркетингови партньори, платформи за социални медии и други външни източници. Кликнете тук за да научите повече.


Как обработваме вашата информация? Ние обработваме вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, да комуникираме с вас за сигурност и предотвратяване на измами и за да спазваме закона. Може също да обработваме вашата информация за други цели с вашето съгласие. Ние обработваме вашата информация само когато имаме основателна законова причина за това. Кликнете тук за да научите повече.


В какви ситуации и с кои страни споделяме лична информация? Може да споделяме информация в конкретни ситуации и с конкретни трети страни. Кликнете тук за да научите повече.


Какви са вашите права? В зависимост от това къде се намирате географски, приложимият закон за поверителност може да означава, че имате определени права по отношение на личната си информация. Кликнете тук за да научите повече.


Как упражнявате правата си? Най-лесният начин да упражните правата си е като попълните нашия формуляр за заявка за субект на данни, достъпен тук, или като се свържете с нас. Ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.


Искате да научите повече за това какво МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК Мол: Иларион Чилингиров прави ли с каквато и да е информация, която събираме? Кликнете тук за да прегледате известието изцяло.

 


СЪДЪРЖАНИЕ


1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?
2. КАК НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
3. НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ РАЗЧИТАМЕ ЗА ОБРАЩАВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?
5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?
6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?
7. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕЛЕНОЛЕТНИ?
8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
9. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ
10. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?
11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?
12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТОВА ОБЯВЛЕНИЕ?
13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИВАТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?


1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?


Лична информация, която ни разкривате


Накратко: Ние събираме лична информация, която ни предоставяте.


Ние събираме лична информация, която вие доброволно ни предоставяте, когато изразявате интерес да получите информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в дейности в Услугите или по друг начин, когато се свържете с нас.

 


Лична информация, предоставена от Вас. Личната информация, която събираме, зависи от контекста на вашите взаимодействия с нас и Услугите, избора, който правите, както и продуктите и функциите, които използвате. Личната информация, която събираме, може да включва следното:
имена


телефонни номера


имейл адреси


пощенски адреси


Чувствителна информация. Ние не обработваме чувствителна информация.

 


Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и точна и трябва да ни уведомите за всякакви промени в тази лична информация.

 


Информацията се събира автоматично


Накратко: Някоя информация – като вашия адрес по интернет протокол (IP) и/или характеристики на браузъра и устройството – се събира автоматично, когато посещавате нашите Услуги.


Ние автоматично събираме определена информация, когато посещавате, използвате или навигирате в Услугите. Тази информация не разкрива вашата конкретна самоличност (като вашето име или ко

ntact информация), но може да включва информация за устройство и употреба, като вашия IP адрес, браузър и характеристики на устройството, операционна система, езикови предпочитания, препращащи URL адреси, име на устройството, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите Услуги и други техническа информация. Тази информация е необходима преди всичко за поддържане на сигурността и работата на нашите Услуги, както и за целите на вътрешния ни анализ и отчитане.

 


Подобно на много фирми, ние също събираме информация чрез бисквитки и подобни технологии.

 


Информацията, която събираме включва:


Данни за устройството. Ние събираме данни за устройства, като например информация за вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп до Услугите. В зависимост от използваното устройство тези данни могат да включват информация като вашия IP адрес (или прокси сървър), идентификационни номера на устройството и приложението, местоположение, тип браузър, хардуерен модел, доставчик на интернет услуги и/или мобилен оператор, операционна система и информация за системната конфигурация.


Данни за местоположението. Ние събираме данни за местоположението, като например информация за местоположението на вашето устройство, която може да бъде точна или неточна. Колко информация събираме зависи от типа и настройките на устройството, което използвате за достъп до Услугите. Например, може да използваме GPS и други технологии за събиране на данни за геолокация, които ни казват текущото ви местоположение (въз основа на вашия IP адрес). Можете да се откажете от това да ни позволите да събираме тази информация или като откажете достъп до информацията, или като деактивирате настройката си за местоположение на вашето устройство. Въпреки това, ако решите да се откажете, може да не сте в състояние да използвате определени аспекти на Услугите.


Информация, събрана от други източници


Накратко: може да събираме ограничени данни от публични бази данни, маркетингови партньори и други външни източници.


За да подобрим способността си да ви предоставяме подходящ маркетинг, оферти и услуги и да актуализираме нашите записи, може да получим информация за вас от други източници, като публични бази данни, съвместни маркетингови партньори, партньорски програми, доставчици на данни и от други трети лица. Тази информация включва пощенски адреси, длъжности, имейл адреси, телефонни номера, данни за намерения (или данни за поведението на потребителите), адреси на интернет протокол (IP), профили в социалните медии, URL адреси в социалните медии и персонализирани профили за целите на целева реклама и събития промоция.

 


2. КАК НИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


Накратко: Ние обработваме вашата информация, за да предоставяме, подобряваме и администрираме нашите Услуги, да комуникираме с вас, за сигурност и предотвратяване на измами и за да спазваме закона. Може също да обработваме вашата информация за други цели с вашето съгласие.


Ние обработваме вашата лична информация по различни причини, в зависимост от това как взаимодействате с нашите Услуги, включително:


За да спаси или защити жизнения интерес на индивида. Може да обработваме вашата информация, когато е необходимо, за да спасим или защитим жизненоважния интерес на дадено лице, като например да предотвратим вреда.

 


3. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ РАЗЧИТАМЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


Накратко: Обработваме личната ви информация само когато смятаме, че е необходимо и имаме валидна правна причина (т.е. правно основание) да го направим съгласно приложимото законодателство, като с ваше съгласие, за да спазваме законите, за да ви предоставим услуги да влезем или изпълним нашите договорни задължения, да защитим правата си или да изпълним нашите законни бизнес интереси.


Общият регламент за защита на данните (GDPR) и GDPR на Обединеното кралство изискват от нас да обясним валидните правни основания, на които разчитаме, за да обработваме вашата лична информация. Като такива можем да разчитаме на следните правни основания за обработка на вашата лична информация:
Съгласие. Можем да обработваме вашата информация, ако сте ни дали разрешение (т.е. съгласие) да използваме вашата лична информация за конкретна цел. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Кликнете тук за да научите повече.


Правни задължения. Можем да обработваме вашата информация, когато смятаме, че е необходима за спазване на нашите законови задължения, като например да си сътрудничим с правоприлагащ орган или регулаторна агенция, да упражняваме или защитаваме нашите законови права или да разкриваме вашата информация като доказателство в съдебни спорове, в които сме участващи.

 

Жизненоважни интереси. Можем да обработваме вашата информация, когато смятаме, че е необходимо да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на трета страна, като например ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице.


От правна гледна точка ние обикновено сме „администратор на данни“ съгласно европейските закони за защита на данните на личната информация, описана в това уведомление за поверителност, тъй като ние определяме средствата и/или целите на обработването на данни, което извършваме. Това уведомление за поверителност не се отнася за личната информация, която обработваме като „обработващ данни“ от името на нашите клиенти. В тези ситуации клиентът, на когото предоставяме услуги и с когото сме сключили споразумение за обработка на данни, е „администраторът на данни“, отговорен за вашата лична информация и

ние просто обработваме вашата информация от тяхно име в съответствие с вашите инструкции. Ако искате да научите повече за практиките за поверителност на нашите клиенти, трябва да прочетете техните политики за поверителност и да насочите към тях всички въпроси, които имате.


4. КОГА И С КОГО СПОДЕЛЯМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?


Накратко: Може да споделяме информация в конкретни ситуации, описани в този раздел, и/или със следните трети страни.

 


Доставчици, консултанти и други доставчици на услуги от трети страни. Може да споделяме вашите данни с доставчици на трети страни, доставчици на услуги, изпълнители или агенти („трети страни“), които извършват услуги за нас или от наше име и изискват достъп до такава информация, за да извършат тази работа. Имаме сключени договори с наши трети страни, които са предназначени да помогнат за защитата на вашата лична информация. Това означава, че те не могат да направят нищо с вашата лична информация, освен ако не сме ги инструктирали да го направят. Те също така няма да споделят вашата лична информация с никоя организация освен нас. Те също така се ангажират да защитават данните, които съхраняват от наше име и да ги съхраняват за периода, който инструктираме. Третите страни, с които можем да споделяме лична информация, са както следва:


Може също да се наложи да споделим вашата лична информация в следните ситуации:
Бизнес трансфери. Можем да споделяме или прехвърляме вашата информация във връзка или по време на преговори за всяко сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес към друга компания.


филиали. Може да споделим вашата информация с нашите филиали, като в този случай ще изискваме от тези партньори да спазват това уведомление за поверителност. Свързани лица включват нашата компания майка и всички дъщерни дружества, партньори в съвместно предприятие или други компании, които контролираме или които са под общ контрол с нас.


Бизнес партньори. Може да споделим вашата информация с нашите бизнес партньори, за да ви предложим определени продукти, услуги или промоции.

 


5. ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?


Накратко: може да използваме бисквитки и други технологии за проследяване, за да събираме и съхраняваме вашата информация.


Може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци и пиксели) за достъп или съхранение на информация. Конкретна информация за това как използваме такива технологии и как можете да откажете определени бисквитки е изложена в нашето Уведомление за бисквитки.


6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?


Накратко: Ние съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, посочени в това известие за поверителност, освен ако законът не изисква друго.


Ние ще съхраняваме вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в това известие за поверителност, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона (като данъчни, счетоводни или други законови изисквания). Нито една цел в това известие няма да изисква от нас да съхраняваме вашата лична информация за повече от __________.


Когато нямаме текуща законна бизнес необходимост да обработваме вашата лична информация, ние ще изтрием или анонимизираме такава информация, или, ако това не е възможно (например, защото вашата лична информация е била съхранявана в архивни архиви), тогава ще съхранявайте вашата лична информация и я изолирайте от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно.


7. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕЛЕНОЛЕТНИ?


Накратко: Ние не събираме съзнателно данни от или предлагаме на деца под 18-годишна възраст.


Ние не изискваме съзнателно данни от или предлагаме на пазара на деца под 18-годишна възраст. Използвайки Услугите, вие декларирате, че сте навършили 18 години или че сте родител или настойник на такова непълнолетно лице и се съгласявате с това непълнолетно лице на издръжка да използва Услугите. Ако научим, че е събрана лична информация от потребители на възраст под 18 години, ще деактивираме акаунта и ще предприемем разумни мерки за своевременно изтриване на тези данни от нашите записи. Ако разберете каквито и да е данни, които може да сме събрали от деца под 18 години, моля свържете се с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


8. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?


Накратко: В някои региони, като Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство (Обединеното кралство), имате права, които ви позволяват по-голям достъп и контрол върху личната ви информация. Можете да прегледате, промените или прекратите акаунта си по всяко време.


В някои региони (като ЕИП и Обединеното кралство) имате определени права съгласно приложимите закони за защита на данните. Те могат да включват правото (i) да поискате достъп и да получите копие на вашата лична информация, (ii) да поискате коригиране или изтриване; (iii) за ограничаване на обработката на вашата лична информация; и (iv) ако е приложимо, за преносимост на данни. При определени обстоятелства може също да имате право да възразите срещу обработването на вашата лична информация. Можете да направите такава заявка, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в секцията „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТОВА ОБЯВЛЕНИЕ?“ По-долу.


Ще разгледаме и ще действаме по всяко искане в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако се намирате в ЕИП или Обединеното кралство и смятате, че обработваме неправомерно вашата лична информация, вие също имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните. Можете да намерите техните данни за контакт тук: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.


Ако се намирате в Швейцария, данните за контакт с органите за защита на данните са достъпни тук: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.


Оттегляне на вашето съгласие: Ако разчитаме на вашето съгласие за обработка на вашата лична информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТОВА известие?“ По-долу.


Въпреки това, имайте предвид, че това няма да повлияе на законосъобразността на обработката преди нейното оттегляне, нито ще засегне обработката на вашата лична информация, извършена въз основа на законосъобразни основания за обработка, различни от съгласието.


Отказ от маркетингови и промоционални съобщения: Можете да се отпишете от нашите маркетингови и промоционални съобщения по всяко време, като щракнете върху връзката за отписване в имейлите, които изпращаме, като отговорите „СТОП“ или „ОТПИСАНЕ“ на SMS съобщенията, които изпращаме, или като се свържете с нас, като използвате данните, предоставени в раздела „КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ТОВА ОБЯВЛЕНИЕ?“ По-долу. След това ще бъдете премахнати от маркетинговите списъци. Въпреки това, ние все още може да комуникираме с вас — например, за да ви изпращаме съобщения, свързани с услугите, които са необходими за администрирането и използването на вашия акаунт, за да отговорим на заявки за услуги или за други немаркетингови цели.


Бисквитки и подобни технологии: Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако изберете да премахнете бисквитки или да отхвърлите бисквитки, това може да засегне определени функции или услуги на нашите Услуги. За да се откажете от рекламиране въз основа на интереси от рекламодатели в нашите Услуги, посетете http://www.aboutads.info/choices/.


Ако имате въпроси или коментари относно правата си за поверителност, можете да ни изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


9. КОНТРОЛИ ЗА ФУНКЦИИ ЗА НЕ ПРОСЛЕДЯВАНЕ


Повечето уеб браузъри и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения включват функция или настройка Do-Not-Track ("DNT"), която можете да активирате, за да сигнализирате за предпочитанията си за поверителност да не се наблюдават и събират данни за вашите дейности за сърфиране онлайн. На този етап не е финализиран единен технологичен стандарт за разпознаване и внедряване на DNT сигнали. Като такива, понастоящем не отговаряме на сигнали от браузъра DNT или друг механизъм, който автоматично съобщава вашия избор да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде приет стандарт за онлайн проследяване, който трябва да следваме в бъдеще, ние ще ви информираме за тази практика в преработена версия на това уведомление за поверителност.


10. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?


Накратко: Да, ако сте жител на Калифорния, получавате специфични права относно достъпа до личната ви информация.


Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен също като законът „Shine The Light“, позволява на нашите потребители, които са жители на Калифорния, да изискват и получават от нас, веднъж годишно и безплатно, информация за категории лична информация (ако има такава), която разкрити на трети страни за целите на директния маркетинг и имената и адресите на всички трети страни, с които сме споделили лична информация през непосредствено предходната календарна година. Ако сте жител на Калифорния и искате да отправите такова искане, моля, изпратете писмено искането си до нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.


Ако сте под 18 години, живеете в Калифорния и имате регистриран акаунт в Услугите, имате право да поискате премахване на нежелани данни, които публикувате публично в Услугите. За да поискате премахване на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате предоставената по-долу информация за контакт и включете имейл адреса, свързан с вашия акаунт, и извлечение, че пребивавате в Калифорния. Ние ще се уверим, че данните не се показват публично в Услугите, но имайте предвид, че данните може да не бъдат напълно или изчерпателно премахнати от всички наши системи (напр. резервни копия и т.н.).


11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ?


Накратко: Да, ще актуализираме това известие, ако е необходимо, за да останем в съответствие със съответните закони.


Можем да актуализираме това уведомление за поверителност от време на време. Актуализираната версия ще бъде обозначена с актуализирана дата на „Ревизия“ и актуализираната версия ще влезе в сила веднага щом стане достъпна. Ако направим съществени промени в това известие за поверителност, можем да ви уведомим или като публикуваме на видно място известие за такива промени, или като ви изпратим директно уведомление. Препоръчваме ви да преглеждате това известие за поверителност често, за да бъдете информирани как защитаваме вашата информация.

UT ТОВА БЕЛЕЖКА?


Ако имате въпроси или коментари относно това известие, можете да ни изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата на:


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК , ИН по ДДС BG201300497, Адрес:  Бургас Жк Лазур 166, вх. A ап.5 МОЛ: Иларион Чилингиров
__________
България


Ако сте жител на Европейското икономическо пространство, „администратор на лични данни“ на Вашата лична информация е МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК BG 201300497 Бургас Жк Лазур 166, вх. A ап.5 мол: Иларион Чилингиров. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК BG 201300497 Бургас Жк Лазур 166, вх. Aap.5 Mol: Иларион Чилингиров назначи Иларион Чилингиров за свой представител в ЕИП. Можете да се свържете директно с тях относно обработката на Вашата информация от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДАЙМОНД КЛИНИК BG 201300497 Бургас ЖК Лазур 166 , в. A ap.5 Mol: Иларион Чилингиров, по имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като посетите https://diamond-clinic.bg/kontakt, на телефон 0878 200 267 или по пощата на:


бул. България 81, 6304 Хасково
България


13. КАК МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИВАТЕ ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС?


Въз основа на приложимите закони на вашата страна може да имате право да поискате достъп до личната информация, която събираме от вас, да промените тази информация или да я изтриете. За да поискате преглед, актуализиране или изтриване на вашата лична информация, моля, изпратете формуляр за заявка, като щракнете тук.
Тази политика за поверителност е създадена с помощта на генератора на Политика за поверителност на Termly.

  • Hits: 1050